Privacy

Wij respecteren de privacy van onze leden en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Door de websites te benaderen kom je met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van de websites. We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen.

Doeleinden van de gegevensverwerking als je een contactformulier op de websites invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wanneer je Persoonlijke Gegevens verstrekt op onze websites, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om je verzoek om informatie te beantwoorden. We zullen jouw Persoonlijke Gegevens alleen gebruiken om je van relevante informatie te voorzien of diensten mogelijk te maken.

Tenslotte willen wij je erop wijzen dat wij uw Persoonlijke Gegevens zullen overdragen, indien we daartoe door de wet worden verplicht. Op de websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Hier kan met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De informatie wordt, met inbegrip van je IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de Websites aan ons te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier zelf verder geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten.

Facebook, Twitter, Marocchat App Op de websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, Google en APP. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door Facebook, Twitter zelf. Deze codes plaatsen onder meer een cookie (Cookies).

Marocchat chat maakt gebruik van cookies om beter te kunnen afstemmen op jouw interesses en behoeften. De cookies verzamelen o.a informatie over de specifieke door jou bezochte gedeelten van de websites en de diensten die je via onze website gebruikt.

We verzamelen deze informatie om jouw toekomstige activiteiten op onze site te versnellen. Indien je dit wenst kun je jouw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden.

Daarnaast kan door middel van cookies worden gemeten hoeveel unieke bezoekers een bepaalde site heeft en bijvoorbeeld hoeveel nieuwe unieke bezoekers daar de volgende maand bij komen. Dit is waardevolle informatie om campagnes goed te kunnen plannen.

Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om de cookie-functionaliteit van jouw browser uit te zetten. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de fabrikant van jouw browser. In veel gevallen zal dat Netscape of Microsoft zijn.

Kijk op http://help.netscape.com/kb/consumer/19970226-2.html voor meer informatie van Netscape over cookies of op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor meer informatie van Microsoft over cookies.

Privacy Marocchat Mibbit Chat VoiceChat Maroc Webchat MarocChat Maroc Chat Marokko Marokkaanse mobiel chatten
Maroc Chat

Huisregels

Op de MarocChat houden we niet van allemaal regeltjes. Daarom mag je in onze chatbox over alles chatten. We verwachten wel dat je het gezellig en netjes houdt voor jezelf en andere chatters. Daarom hebben we een aantal simpele regels voor de Maroc Chat opgesteld. Leef en laat leven.

Net als in het dagelijkse leven ga je op deze chatbox respectvol om met andere mensen. De huisregels zijn er om de marocchat voor ieder plezierig te houden. Wie zich niet aan deze regels houdt, wordt (permanent) van de chatbox verwijderd. In geval van twijfel en/of klachten zullen wij de chatlogs files, die worden opgeslagen, raadplegen.

Gebruikersvoorwaarden

Door te chatten op Maroc Chat stem je expliciet in met deze huisregels en gebruiksvoorwaarden:

Lees voor het in gebruik nemen van Maroc chat eerst even de volgende huisregels door. Het moge duidelijk zijn dat deze regels er voornamelijk zijn om de Marocchat gezellig te houden, en dus niet om je te pesten.
Hou het gezellig en leuk: ga op een redelijke manier met elkaar om en respecteer elkaars mening;
schrijf niet alles in hoofdletters, het lijkt dan of je constant loopt te schreeuwen;


FLOOD, de stukken tekst in het kanaal kopiëren of eenzelfde zin of woord constant herhalen is storend;
over beslissingen van beheerders ga je niet discussiëren op het kanaal;
geen persoonsgegevens verspreiden in het kanaal van jezelf of van anderen;


geen racistische, antisemitische, seksistische, onterende opmerkingen en of discriminerende uitingen of opmerkingen van welke aard dan ook;
ruzies en andere persoonlijke vetes vecht je privé uit en niet op het publieke kanaal;
kleurtjes zijn in beperkte mate toegelaten, overdreven gebruik wordt bestraft;
scheld geen beheerders uit, ook niet private over zaken die over het kanaal gaan. Hier kun je ook een ban voor krijgen.

Het is niet toegestaan de Maroc chatbox zonder expliciete toestemming te gebruiken voor persoonlijke- of zakelijke promotie- en reclamedoeleinden of het aanbieden van persoonlijke of zakelijke diensten en producten.
Promotie van en chatten over alle soorten verdovende middelen en (soft)drugs zoals bijvoorbeeld hasj is niet toegestaan.

Huisregels Marocchat Mibbit Chat VoiceChat Maroc Webchat MarocChat Maroc Chat Marokko Marokkaanse mobiel chatten
Maroc Chat